Kontakt

 

Här kontaktar du oss inom SRD

 

Då ett uppdrag inkommer så meddelas samtliga operatörer i gruppen, oavsett bostadsort.

 

Gäller ditt ärende eftersök av person så skall du alltid tag kontakt med Polisen i första hand. De kommer sedan att kontakta andra sökorganisationer, så som Missing people Sverige, FIKK (Frivilliga Insatser i Kris och Katastrof) med flera. Vi kommer EJ att vidareförmedla uppdrag där Polis ej kontaktats (gäller eftersök person)

 

Gäller eftersöket djur, objekt eller annat så är det viktigt att ni i meddelandet skriver VAD som skall eftersökas, VART det skall eftersökas, namn på kontaktperson samt telefonnummer till kontaktpersonen.

 

Alla operatörer är skyldiga till att följa lagar och regler vilket innebär att flygning nära/över skyddsobjekt, naturskyddsområden, fängelser/häkten, flygplatser och platser där helikoptrar landar/lyfter oftast ej är genomförbart

 
 
 
 

Övriga frågor, som ej gäller ett eftersök kan ställas genom att maila oss på:

info@srd.nu